Mobilny Księgowy
___________________________________________________________

 

Outsourcing usług rachunkowych i kadrowo-płacowych - zwiększa efektywność Twojej działalności.

To co nas wyróżnia na rynku to oprócz profesjonalizmu i zaufania obecnych  Kontrahentów to:

 • Wysoka jakość świadczonych usług,
 • Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych sprawowany przez Biegłego Rewidenta
 • Doświadczony zespół księgowych –  ze stażem pracy w firmie audytorskiej należącej do pierwszej dziesiątki firm audytorskich w Polsce oraz  wielu polskich spółkach giełdowych

Powierzając nam usługi księgowe :

 • Minimalizujesz koszty
 • Zmniejszasz swoje obowiązki administracyjne
 • Ograniczasz ryzyko operacyjne
 • Masz możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności,

 

W zakres outsourcingu wchodzą następujące usługi :

1 Outsourcing usług księgowych:

 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań dla GUS, Intrastat,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Przygotowywanie raportów zarządczych oraz analiz finansowych zgodnie z wymogami Klienta

2. Outsourcing kadrowo-płacowy:

 • Prowadzenie ewidencji dokumentacji kadrowej,
 • Obsługa procesu zatrudnienie, zwolnienia pracownika,
 • Sporządzanie listy płac,
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS, PFRON.

3. Konsulting prawno-podatkowy:

 • Rozwiązywanie problemów podatkowych
 • Optymalizacja podatkowa
 • Doradztwo gospodarcze

 

Partnerem biznesowym projektu jest firma outsourcingowa 

 

Na życzenie wyślemy wszelkie dokumenty potwierdzające uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, biura podatkowego , certyfikatu biegłego rewidenta oraz kwalifikacji zawodowych zatrudnionego personelu;