Partnerzy
___________________________________________________________

 

Podstawowym celem strategicznym naszej firmy jest umożliwienie Klientom poprzez Program Multiagent  dostępu do produktów ubezpieczeniowych wszystkich liczących się na polskim rynku Towarzystw Ubezpieczeniowych, banków i firm finansowych. Dzięki temu Nasz Klient ma możliwość wyboru tych towarzystw, których oferta jest interesująca, atrakcyjna na rynku, i przez kompleksowość daje możliwość spełnienia każdego życzenia Klienta i dopasowania każdej oferty do jego potrzeb.

 

Agencja ubezpieczeniowa  posiada kilka produktów unikalnych na rynku ( m.in. ubezpieczenie mienia kościelnego w Uniqa TU, jedyna na rynku tak korzystna grupa otwarta AXA, ubezpieczenia korporacyjne i majątkowe Allianz Polska), poza tym szanując czas naszych Klientów  część procesów wystawiania polis (dotychczas liczonych i wystawianych ręcznie) została przeniesiona w formie elektronicznej do systemu  SOS ( System Obsługi Sprzedaży), co ułatwia pracę, eliminuje błędy i przyspiesza proces wystawienia polisy do kilku minut.